Vier digitale platformen in vier jaar tijd!

Een inleiding waar Mabs4.0 nu staat – Door Roy Bos

Waar komen wij vandaan 
Altijd al waren wij kampioen in het projectmatig en op maat digitaliseren van procesketens binnen en tussen organisaties. Hoewel dit nog altijd één van de pijlers is onder onze core-business, gaat het vanaf de jaren ’10 van deze eeuw niet alléén om het digitaliseren van bestaande procesketens, maar wordt ook de inzet van nieuwe technologie in steeds veranderende, meer dimensionale business netwerken en – verdienmodellen alsmaar belangrijker. Hiermee zijn we in het tijdperk aanbeland van de nieuwe, digitale economie c.q. de ‘platform economie’. Dit is dan ook hét moment dat onze founder Leon Beerendonk het bedrijf Mabs4.0 is gestart – met juist maximale focus op deze ‘platform economie’.

Daarbij hebben wij een “emerging strategy” aanpak gehanteerd, wat voor een bedrijf als Mabs4.0 een must is. Niet zozeer de doelstellingen, maar haalbaarheid bepalen het groeipad. Deze haalbaarheid is afhankelijk van onder andere potentiële klanten / markten / branches, talent / kennis / ervaring van beschikbare medewerkers en belangrijke trens en ontwikkelingen. Met als vertrekpunt de “digital economy, connected business models & networked companies” heeft precies deze aanpak o.b.v. haalbaarheid geleid tot dat bedrijf wat we vandaag zijn. Een Service Provider die Business Platform Solutions biedt. Waarmee integrale diensten kunnen worden geleverd aan Partners en hun Klanten, m.b.v. standaard componenten o.b.v. “plug & play”.

Missie & Visie
De missie van Mabs4.0: “We helpen onze klanten in de ‘platform economie’ om platformen en platform-bedrijven te bouwen en te exploiteren. Met onder andere aandacht voor producten, diensten, klanten, partners, verdienmodellen, processen, mensen, organisatie en ondersteunende systemen”. Kortom, we zetten samen met onze klant een operationeel, succesvol en toekomst-vast platformbedrijf neer. Waar nodig ontwikkelen, investeren en ondernemen wij samen met onze klant.

Wij hebben al circa 40 jaar lang ervaring met business consultancy, projectmanagement en software development services van top kwaliteit (waarvan meer dan 30 jaar in o.a. de telecomwereld). Maar dit gaat nog een stuk verder… Waar wij eerst alleen langs de IT-as opereerden, opereren we nu langs drie assen: de IT, Business en Investment as. Dit maakt het speelveld waarin wij opereren nog eens extra complex. In onderstaande afbeelding zie je die complexiteit terug.

Geen alternatieve tekst opgegeven voor deze afbeelding

Nu, nadat ik hier zelf vier jaar dag in dag uit mee bezig ben geweest, deel ik graag mijn bevindingen en ervaringen.


Platformen – Een nieuwe dimensie erbij in het businessmodel
Platformen zijn natuurlijk niet nieuw. Grote platformbedrijven zoals Uber, Amazon, Airbnb en dichter bij huis Deliveroo, BOL.com en Coolblue zijn bij de meesten wel bekend. Kenmerkend voor deze bedrijven is een exponentiële groei, klein gestart en continue versnellend. Voordat zij aan een serieuze versnelling toe zijn, hebben deze bedrijven al heel veel geld aan de ontwikkeling van het platform (o.a. bedrijfs en logistieke -processen, IT) de marketing (o.a. CMS, PIM, branding) en de organisatie inrichting besteed. Het duurt even voor deze bedrijven serieuze winsten genereren en investeringen kunnen worden terugverdiend.

Opmerkelijk daarbij is dat de bedrijfswaardering van een dergelijk bedrijf/product/dienst een grote multiplier kent. Veel groter dan bij een lineair conventioneel businessmodel – mits natuurlijk wel succesvol.

Geen alternatieve tekst opgegeven voor deze afbeelding

Onze eigen ervaringen en behaalde resultaten
Kijkend naar ons eigen bedrijf, hebben wij in de laatste vijf jaar inmiddels met succes een viertal van deze platformen gebouwd en in exploitatie genomen. Twee in de Tele & eHealth wereld, één in de meubelbranche en één in de consumenten elektronica. Op basis van onze ervaring met de ontwikkeling en exploitatie van deze platformen, kunnen wij alleen maar bevestigen dat hier zeer serieuze investeringen mee gemoeid zijn. Deze gaan gepaard met een steile en snelle leercurve. De belangrijkste ervaring is echter dat je moet accepteren dat inzichten razendsnel moeten en kunnen wijzigen. Het is dan ook belangrijk dat het platform zo flexibel en generiek mogelijk projectmatig wordt neergezet. Hier zijn wij – gezien onze langjarige ervaring – natuurlijk wereldkampioen in!


En hoe pak je dit dan aan?
Daar kom ik graag in mijn komende berichten (in detail) op terug😃 Abonneer je daarom op onze LinkedIn nieuwsbrief voor mijn/onze volgende kennisartikelen.
Ook kom ik graag in gesprek met partijen die samen met ons willen ontwikkelen, ondernemen en/of investeren.

Kun je niet wachten of wil je snel meer informatie? Neem dan contact op met mij via: roy.bos@mabs40.com.