Visie

Strategie, operating model, bedrijfsapplicaties, consultancy

Business Enablers

Exponentiële technologische ontwikkelingen zorgen ervoor dat business en IT steeds meer met elkaar vervlochten raken. Tegelijkertijd worden innoveren en experimenteren steeds belangrijker, waardoor risico’s toenemen.

Doordat bedrijven zich steeds meer op de eigen kernactiviteiten gaan richten, krijgen zij steeds meer de behoefte aan een betrouwbare partner die ze helpt met businessvraagstukken. Een partner die inspringt op de gebieden strategie en uitvoering én acteert als co-creator en niet als sec een leverancier.

Rondom deze visie is Mabs4.0 georganiseerd. Een innovatief professional ICT services bedrijf, met maximale focus op klant- en medewerker tevredenheid.

Wij hebben onze verdienmodellen aangepast om risico’s te helpen beperken en innovatie- & verandertrajecten toegankelijk te maken. Via het eigen unieke ecosysteem zijn wij in staat om voor ieder vraagstuk de juiste kennis en ervaring te leveren die op dat moment nodig zijn.

Visie

Strategie, operating model, bedrijfsapplicaties, consultancy

Business solutions provider

In de huidige markt wordt innoveren en experimenteren steeds belangrijker, waardoor risico’s toenemen. Wij hebben onze verdienmodellen aangepast om verandertrajecten toegankelijker te maken en risico’s te delen. Via het eigen ecosysteem zijn wij in staat om voor ieder vraagstuk de juiste kennis en ervaring te leveren die op dat moment nodig zijn.

Missie

Strategie, operating model, bedrijfsapplicaties, consultancy

Business Solutions Provider

Als ondernemer heb je behoefte aan transparantie en zoek je een partner die op korte termijn tastbaar kan maken waar de kansen voor de lange termijn liggen. Je wilt inzicht in de eigen problematiek en de mogelijke oplossingen. Geen moeilijke taal, maar heldere afspraken over projectprijs, opleverdatum & de geleverde kwaliteit!

Het is onze missie om klanten te helpen nieuwe business paden te betreden en voor de lange termijn succesvol te zijn.

Mabs4.0 belofte

  1. Een werkende oplossing van strategie tot executie
  2. We maken de dingen af, op tijd en volgens afspraak
  3. Daar waar het lastig wordt doet Mabs4.0 een stap voorwaarts
  4. We laten de klant niet met de problemen zitten
  5. We zorgen voor continuïteit en groei

Missie

Strategie, operating model, bedrijfsapplicaties, consultancy

Next gen professional services bedrijf

Het is onze missie om samen duurzame oplossingen te ontwikkelen die resulteren in een concurrentievoordeel voor de lange termijn.

Mabs4.0 belofte

  1. Een werkende oplossing van strategie tot executie
  2. We maken de dingen af, op tijd en volgens afspraak
  3. Daar waar het lastig wordt doet Mabs4.0 een stap voorwaarts
  4. We laten de klant niet met de problemen zitten
  5. We zorgen voor continuïteit en groei

Ecosysteem

MABS-Ecosysteem

Samenwerking op basis van transparantie, respect en stabiliteit.

Vanuit onze missie is samen met klanten, deelnemingen, trusted partners en onderwijs & onderzoek instellingen gebouwd aan een complementair ecosysteem. Om zo samen met klanten en partners die business opportunities te identificeren en realiseren welke de klant de meeste kans op (lange termijn) succes bieden.

De kern van ons ecosysteem bestaat uit een klein, slagvaardig topteam dat overall regie kan voeren in de digitale economie. Met daaromheen een flexibele schil van ervaren specialisten. Zo kunnen wij voor ieder vraagstuk de juiste kennis en ervaring leveren die op dat moment nodig is.

Daarnaast wordt binnen de eigen incubator samen met een aantal affiliates en startups gewerkt aan de optimalisatie & innovatie van professional services langs de assen IT/IoT, Big Data, AI, Social & Apps. Zo houden we onszelf scherp en zijn we altijd op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen.

Ecosysteem

MABS-Ecosysteem

Samenwerking op basis van transparantie, respect en stabiliteit.

Vanuit onze missie is samen met klanten, deelnemingen, trusted partners en onderwijs & onderzoek instellingen gebouwd aan een complementair ecosysteem. Om zo samen met klanten en partners die business opportunities te identificeren en realiseren welke de klant de meeste kans op (lange termijn) succes bieden.

Onze mensen

Mabs4.0 Diensten overzicht

Daag ons uit met je vraag!

Referenties

Trots op onze klanten!

Referenties

Trots op onze klanten!