Delen is kracht

Techniek, verdienmodellen en investeringsstromen komen samen bij Mabs4.0. Veertien vaste medewerkers in dienst en aanhanger van het Rijnlands model. Het bedrijf staat voor de ontwikkeling van een meer corporatistische vorm van maatschappij, waarin samenwerking en vertrouwen een belangrijker rol spelen dan individualisme en competitie, zoals die dominant zijn in het Angelsaksische model.

Kennis is macht? ‘Delen is kracht’! Het zijn waarschijnlijk clichés, maar als je niet kunt delen kun je niet vermenigvuldigen. Juist in de samenwerking ligt de kracht van de digitale economie.

Masb4.0 over de toekomst. Lees het volledige artikel HIER of via: