Kennis is macht – delen is kracht!

Techniek, verdienmodellen en investeringsstromen. Onderwerpen die bij Mabs4.0 regelmatig bij elkaar komen.
Dit onder andere door de grote snelheid op het gebied van de ontwikkeling van effectieve en efficiënte bedrijfs- en productieprocessen, digitalisering, producten en diensten en nieuwe verdienmodellen. Inclusief de samensmelting van ICT, marketing en communicatie. 

Het gevolg daarvan is dat bedrijven daardoor steeds meer de behoefte krijgen aan een betrouwbare partner die ze helpt met businessvraagstukken.
Als ondernemer wil je inzicht in de eigen problematiek en de mogelijke oplossingen. Dit in begrijpbare taal, met heldere afspraken over projectprijs, opleverdatum en de geleverde kwaliteit!

Business Enablers
Met 25 gemotiveerde en enthousiaste professionals in dienst is Mabs4.0, in samenwerking met het eigen unieke ecosysteem, in staat om voor ieder vraagstuk de juiste kennis en ervaring te leveren die op dat moment nodig is.

Als bedrijf staan we namelijk voor het beste uit elkaar halen waarin samenwerking en vertrouwen een belangrijkere rol spelen dan individualisme en competitie. Juist in de samenwerking ligt de kracht van de digitale economie.

Daag ons uit met je vraag!
Het is onze missie om klanten te helpen nieuwe business paden te betreden en voor de lange termijn succesvol te zijn.

Roel Swieringa – Business Development
roel.swieringa@mabs40.com
+31 6 11774947

Roy Bos – ICT & Consultancy Services
roy.bos@mabs40.com
+31 6 41260615