2 succesfactoren voor digitale transformatie

Uit onderzoek blijkt dat organisaties de afgelopen jaren meer digitaal volwassen zijn geworden, maar nog steeds worstelen met het tastbaar maken van hun ambities en het implementeren van veranderingen (bron: Customertalk).

Onze ervaringen leren ons dat de volgende succesfactoren van doorslaggevend belang zijn:

Multidisciplinaire teams

Digitale transformatie vraagt om een integrale aanpak. Wanneer een organisatie besluit zijn producten ook online te gaan verkopen, heeft dit consequenties voor o.a. logistiek, klantenservice, marketing & sales. Om tot de juiste oplossingen te komen moeten teams in staat zijn om vanuit een holistische benadering snel oplossingen te kunnen ontwerpen, implementeren, testen en dit proces te herhalen.

Projectmanagement

De weg naar succes is zelden een rechte lijn, wat betekent dat van organisaties de nodige flexibiliteit wordt gevraagd om waar nodig koers te veranderen. Wat hier dus niet bij past is een rigide plan om het roer radicaal om te gooien. Tegelijkertijd is een uitgangspunt of visie onmisbaar.

De nuance zit in wat we vastleggen en hoe naar het einddoel wordt toegewerkt. Een term die steeds vaker gebruikt wordt, is agile strategie. Deze kent weliswaar een helder uitgangspunt, maar leunt nadrukkelijk op het doorlopend verzamelen van klantinzichten. Daardoor kunnen perspectieven snel veranderen en zullen processen minder standvastig worden.

Het vermogen om nieuwe ideeën en concepten snel te toetsen onderscheidt goed van geweldig en succesvolle bedrijven experimenteren dan ook doorlopend. Prototyping en MVP’s zorgen dat kosten beheersbaar blijven en verminderen de risico’s van de zoektocht naar continue verbetering.

Goed projectmanagement is nodig om initiatieven binnen de scope van de overkoepelende strategie te houden én deze op tijd en binnen budget te realiseren.