Strategie, ICT

Case: Zakelijke kansen en bedreigingen in kaart brengen.

Strategie & Samen ondernemen

“We kunnen nog wel 5 jaar door op deze manier, maar onze markt verandert sterk. Hoe zorg ik voor continuïteit en wat moet ik daar vandaag voor doen?”

DGA van een B2B handelsonderneming.

“We kunnen nog wel 5 jaar door op deze manier, maar onze markt verandert sterk. Hoe zorg ik voor continuïteit en wat moet ik daar vandaag voor doen?”

DGA van een B2B handelsonderneming.

Verdienmodel

Op basis van kansen in de huidige markt werden nieuwe verdienmodellen geïdentificeerd.

Time-to-market

In 6 maanden van visie, strategie naar realisatie en operationeel gemaakt.

Succes

Omzet van €250.000 in eerste kwartaal, maandelijkse omzetgroei van circa 60%.

Probleem

De DGA van een B2B handelsonderneming in consumenten elektronica wilde zijn zakelijke kansen en bedreigingen in kaart brengen. Daarnaast wilde hij weten waar zijn bedrijf staat t.o.v. zijn concurrenten.

Oplossing

Om deze vraag te kunnen beantwoorden is een business plan opgesteld. Middels een GAP analyse zijn eerst de ambities en doelstellingen in kaart gebracht. Vervolgens zijn aan de hand van een organisatie audit en uitgebreide marktanalyse de strategische opties gedefinieerd. Deze opties zijn teruggebracht naar één business case, waarvoor een roadmap is ontwikkeld. Op basis van het vertrouwen in de business case en het wederzijdse vertrouwen in elkaar is gekozen voor een pay-as-you-grow model, waarbij risico’s en successen gedeeld konden worden (Samen ondernemen).

Conclusie

Uit het onderzoek kwam naar voren dat er groeikansen lagen in de B2C eCommerce. Aan de hand van de aanwezige kennis op het gebied van eCommerce, casestudies & best practices is vervolgens een implementatieplan geformuleerd welke in 6 maanden werd gerealiseerd.

Resultaat

  • Een heldere toekomst visie en strategie, inclusief kloppende business case en roadmap.
  • Van pure B2B naar B2B2C en B2C in 6 maanden.

Probleem

De DGA van een B2B handelsonderneming in consumenten elektronica wilde zijn zakelijke kansen en bedreigingen in kaart brengen. Daarnaast wilde hij weten waar zijn bedrijf staat t.o.v. zijn concurrenten.

Oplossing

Om deze vraag te kunnen beantwoorden is een marketingplan opgesteld. Middels een GAP analyse zijn de ambities en doelstellingen in kaart gebracht. Vervolgens zijn aan de hand van een organisatie audit en uitgebreide marktanalyse de strategische opties gedefinieerd. Deze opties zijn teruggebracht naar één business case, waarvoor een roadmap is ontwikkeld. Op basis van het vertrouwen in de business case en het wederzijdse vertrouwen in elkaar is gekozen voor een pay-as-you-grow model, waarbij risico’s en successen gedeeld worden (Samen ondernemen).

Conclusie

Uit het onderzoek kwam naar voren dat er groeikansen lagen in de B2C eCommerce. Aan de hand van de aanwezige kennis op het gebied van eCommerce, casestudies & best practices is vervolgens een implementatieplan geformuleerd welke in 6 maanden werd gerealiseerd.

Resultaat

  • Een heldere toekomst visie en strategie, inclusief kloppende business case en roadmap.
  • Van pure B2B naar B2B2C in 6 maanden.


Strategie, ICT

Case: Welke volgende stap is het beste voor onze onderneming?

Strategie & Samen ondernemen

“We draaien mooie cijfers, maar stilstand is achteruitgang. Welke opties zijn er en welke volgende stap is de beste voor onze organisatie?”

DGA van een Grootbedrijf in de automotive branche

“We draaien mooie cijfers, maar stilstand is achteruitgang. Welke opties zijn er en welke volgende stap is de beste voor onze organisatie?”

DGA van een Grootbedrijf in de automotive branche

Keuzen

De DGA kreeg inzicht in welke opties er tot zijn beschikking waren.

Zekerheid

Middels scenario analyses werden verwachtte uitkomsten tastbaar.

Objectiviteit

Door een onafhankelijke adviseur te betrekken werd het besluitvormingsproces rationeler.

Probleem

De DGA van een Grootbedrijf in de automotive branche stond voor de belangrijke keuze: Hoe verder? Doorgaan versus verkopen, wel of niet autonoom groeien, nieuw bedrijf oprichten, overnemen dan wel overgenomen worden of samengaan, activiteiten outsourcen versus insourcen? Hij zocht een ervaren partij die hem kon begeleiden in het maken van de juiste keuze.

Oplossing

Op basis van gedegen kennis van de branche, analogieën en ervaringen uit eigen praktijk i.c.m. met ervaringen uit de advies praktijk zijn meerdere scenario’s ontwikkeld. Vervolgens zijn samen met de klant een business plan, business informatie plan, roadmap en business case ontwikkeld, welke ook in een due diligence proces gebruikt kunnen worden. O.b.v. deze plannen is de DGA op verdere besluitvorming voorbereid, begeleid in het besluitvormingsproces en begeleid in gesprekken met geïnteresseerde partijen.

Resultaat

  • DGA heeft beter inzicht in de eigen ambities, de verschillende opties en mogelijke scenario’s.
  • DGA beschikt over meer zekerheid in de besluitvorming.

Probleem

De DGA van een Grootbedrijf in de automotive branche stond voor de belangrijke keuze: Hoe verder? Doorgaan versus verkopen, wel of niet autonoom groeien, nieuw bedrijf oprichten, overnemen dan wel overgenomen worden of samengaan, activiteiten outsourcen versus insourcen? Hij zocht een ervaren partij die hem kon begeleiden in het maken van de juiste keuze.

Oplossing

Op basis van gedegen kennis van de branche, analogieën en ervaringen uit eigen praktijk i.c.m. met ervaringen uit de advies praktijk zijn meerdere scenario’s ontwikkeld. Vervolgens zijn samen met de klant een business plan, business informatie plan, roadmap en business case ontwikkeld, welke ook in een due diligence proces gebruikt kunnen worden. O.b.v. deze plannen is de DGA op verdere besluitvorming voorbereid, begeleid in het besluitvormingsproces en begeleid in gesprekken met geïnteresseerde partijen.

Resultaat

  • DGA heeft beter inzicht in de eigen ambities, de verschillende opties en mogelijke scenario’s.
  • DGA beschikt over meer zekerheid in de besluitvorming.