Case: Welke volgende stap is het beste voor onze onderneming?

“We draaien mooie cijfers, maar stilstand is achteruitgang. Welke opties zijn er en welke volgende stap is de beste voor onze organisatie?”

DGA van een Grootbedrijf in de automotive branche

“We draaien mooie cijfers, maar stilstand is achteruitgang. Welke opties zijn er en welke volgende stap is de beste voor onze organisatie?”

DGA van een Grootbedrijf in de automotive branche

Keuzen

De DGA kreeg inzicht in welke opties er tot zijn beschikking waren.

Zekerheid

Middels scenario analyses werden verwachtte uitkomsten tastbaar.

Objectiviteit

Door een onafhankelijke adviseur te betrekken werd het besluitvormingsproces rationeler.

Probleem

De DGA van een Grootbedrijf in de automotive branche stond voor de belangrijke keuze: Hoe verder? Doorgaan versus verkopen, wel of niet autonoom groeien, nieuw bedrijf oprichten, overnemen dan wel overgenomen worden of samengaan, activiteiten outsourcen versus insourcen? Hij zocht een ervaren partij die hem kon begeleiden in het maken van de juiste keuze.

Oplossing

Op basis van gedegen kennis van de branche, analogieën en ervaringen uit eigen praktijk i.c.m. met ervaringen uit de advies praktijk zijn meerdere scenario’s ontwikkeld. Vervolgens zijn samen met de klant een business plan, business informatie plan, roadmap en business case ontwikkeld, welke ook in een due diligence proces gebruikt kunnen worden. O.b.v. deze plannen is de DGA op verdere besluitvorming voorbereid, begeleid in het besluitvormingsproces en begeleid in gesprekken met geïnteresseerde partijen.

Resultaat

  • DGA heeft beter inzicht in de eigen ambities, de verschillende opties en mogelijke scenario’s.
  • DGA beschikt over meer zekerheid in de besluitvorming.

Probleem

De DGA van een Grootbedrijf in de automotive branche stond voor de belangrijke keuze: Hoe verder? Doorgaan versus verkopen, wel of niet autonoom groeien, nieuw bedrijf oprichten, overnemen dan wel overgenomen worden of samengaan, activiteiten outsourcen versus insourcen? Hij zocht een ervaren partij die hem kon begeleiden in het maken van de juiste keuze.

Oplossing

Op basis van gedegen kennis van de branche, analogieën en ervaringen uit eigen praktijk i.c.m. met ervaringen uit de advies praktijk zijn meerdere scenario’s ontwikkeld. Vervolgens zijn samen met de klant een business plan, business informatie plan, roadmap en business case ontwikkeld, welke ook in een due diligence proces gebruikt kunnen worden. O.b.v. deze plannen is de DGA op verdere besluitvorming voorbereid, begeleid in het besluitvormingsproces en begeleid in gesprekken met geïnteresseerde partijen.

Resultaat

  • DGA heeft beter inzicht in de eigen ambities, de verschillende opties en mogelijke scenario’s.
  • DGA beschikt over meer zekerheid in de besluitvorming.