Case: Zakelijke kansen en bedreigingen in kaart brengen.

“We kunnen nog wel 5 jaar door op deze manier, maar onze markt verandert sterk. Hoe zorg ik voor continuïteit en wat moet ik daar vandaag voor doen?”

DGA van een B2B handelsonderneming.

“We kunnen nog wel 5 jaar door op deze manier, maar onze markt verandert sterk. Hoe zorg ik voor continuïteit en wat moet ik daar vandaag voor doen?”

DGA van een B2B handelsonderneming.

Verdienmodel

Op basis van kansen in de huidige markt werden nieuwe verdienmodellen geïdentificeerd.

Time-to-market

In 6 maanden van visie, strategie naar realisatie en operationeel gemaakt.

Succes

Omzet van €250.000 in eerste kwartaal, maandelijkse omzetgroei van circa 60%.

Probleem

De DGA van een B2B handelsonderneming in consumenten elektronica wilde zijn zakelijke kansen en bedreigingen in kaart brengen. Daarnaast wilde hij weten waar zijn bedrijf staat t.o.v. zijn concurrenten.

Oplossing

Om deze vraag te kunnen beantwoorden is een business plan opgesteld. Middels een GAP analyse zijn eerst de ambities en doelstellingen in kaart gebracht. Vervolgens zijn aan de hand van een organisatie audit en uitgebreide marktanalyse de strategische opties gedefinieerd. Deze opties zijn teruggebracht naar één business case, waarvoor een roadmap is ontwikkeld. Op basis van het vertrouwen in de business case en het wederzijdse vertrouwen in elkaar is gekozen voor een pay-as-you-grow model, waarbij risico’s en successen gedeeld konden worden (Samen ondernemen).

Conclusie

Uit het onderzoek kwam naar voren dat er groeikansen lagen in de B2C eCommerce. Aan de hand van de aanwezige kennis op het gebied van eCommerce, casestudies & best practices is vervolgens een implementatieplan geformuleerd welke in 6 maanden werd gerealiseerd.

Resultaat

  • Een heldere toekomst visie en strategie, inclusief kloppende business case en roadmap.
  • Van pure B2B naar B2B2C en B2C in 6 maanden.

Probleem

De DGA van een B2B handelsonderneming in consumenten elektronica wilde zijn zakelijke kansen en bedreigingen in kaart brengen. Daarnaast wilde hij weten waar zijn bedrijf staat t.o.v. zijn concurrenten.

Oplossing

Om deze vraag te kunnen beantwoorden is een marketingplan opgesteld. Middels een GAP analyse zijn de ambities en doelstellingen in kaart gebracht. Vervolgens zijn aan de hand van een organisatie audit en uitgebreide marktanalyse de strategische opties gedefinieerd. Deze opties zijn teruggebracht naar één business case, waarvoor een roadmap is ontwikkeld. Op basis van het vertrouwen in de business case en het wederzijdse vertrouwen in elkaar is gekozen voor een pay-as-you-grow model, waarbij risico’s en successen gedeeld worden (Samen ondernemen).

Conclusie

Uit het onderzoek kwam naar voren dat er groeikansen lagen in de B2C eCommerce. Aan de hand van de aanwezige kennis op het gebied van eCommerce, casestudies & best practices is vervolgens een implementatieplan geformuleerd welke in 6 maanden werd gerealiseerd.

Resultaat

  • Een heldere toekomst visie en strategie, inclusief kloppende business case en roadmap.
  • Van pure B2B naar B2B2C in 6 maanden.