Strategie, ICT

Case: 'Een oplossing om faalkosten in de bouw te reduceren'

Applicaties & Data

“Bij ieder bouwproject worden standaard faalkosten ingecalculeerd. Wij zagen echter kans om deze kosten structureel te reduceren en zochten een partner om de oplossing te realiseren?”

Projectmanager van een constructiebedrijf

“Bij ieder bouwproject worden standaard faalkosten ingecalculeerd. Wij zagen echter kans om deze kosten structureel te reduceren en zochten een partner om de oplossing te realiseren?”

Projectmanager van een constructiebedrijf

Risicovermindering

Ontwikkeling van applicatie op basis van fixed price, fixed date en fixed quality.

Validatie

Middels het opstellen van een business case werd een positieve ROI bevestigd.

Kostenbesparing

Digitalisering van het informatieoverdracht proces levert een kostenbesparing op van 6% per bouwproject.

Probleem

Een constructiebedrijf in Limburg wilde een oplossing om faalkosten in de bouw te reduceren. Er werd geïdentificeerd dat fouten in veel gevallen ontstonden, doordat (onder)aannemers niet, over de verkeerde of gedateerde werkinstructies beschikten. Hierdoor ontstond het idee om de informatievoorziening van architect (via aannemer en planner) naar onderaannemer te digitaliseren. Het bedrijf beschikte echter niet over de nodige ICT kennis en ervaring om dit idee vorm te geven.

Oplossing

Allereerst is op basis van de ambities een business case opgesteld, inclusief roadmap voor de ontwikkeling van een ICT oplossing. Vervolgens is er een analyse traject uitgevoerd om architectuur, functionaliteiten en ondersteunende processen in kaart te brengen. Daarna is de gewenste applicatie agile/scrum gerealiseerd.

Resultaat

Een webapplicatie waarmee iedereen op de bouwplaats direct toegang heeft tot planning, materiële benodigdheden en actuele taakgerichte werkinstructies;

Hiermee kan een gemiddelde kostenbesparing van 6% per bouwproject worden gerealiseerd.

Probleem

Een constructiebedrijf in Limburg wilde een oplossing om faalkosten in de bouw te reduceren. Er werd geïdentificeerd dat fouten in veel gevallen ontstonden, doordat (onder)aannemers niet, over de verkeerde of gedateerde werkinstructies beschikten. Hierdoor ontstond het idee om de informatievoorziening van architect (via aannemer en planner) naar onderaannemer te digitaliseren. Het bedrijf beschikte echter niet over de nodige ICT kennis en ervaring om dit idee vorm te geven.

Oplossing

Allereerst is op basis van de ambities een business case opgesteld, inclusief roadmap voor de ontwikkeling van een ICT oplossing. Vervolgens is er een analyse traject uitgevoerd om architectuur, functionaliteiten en ondersteunende processen in kaart te brengen. Daarna is de gewenste applicatie agile/scrum gerealiseerd.

Resultaat

Een webapplicatie waarmee iedereen op de bouwplaats direct toegang heeft tot planning, materiële benodigdheden en actuele taakgerichte werkinstructies;

Hiermee kan een gemiddelde kostenbesparing van 6% per bouwproject worden gerealiseerd.


Strategie, ICT

Case: 'Besparing van 10 miljoen euro op jaarbasis'

Applicaties & Data

“We werkten al 2 jaar agile/scrum, maar met 2.000 ontwikkelaars op verschillende locaties is voldoende inzicht een uitdaging. “

CIO van een internationale financiële onderneming

“We werkten al 2 jaar agile/scrum, maar met 2.000 ontwikkelaars op verschillende locaties is voldoende inzicht een uitdaging. “

CIO van een internationale financiële onderneming

Kostenbesparing

Nieuwe werkwijze leidde tot een besparing van meer dan 10 miljoen euro op jaarbasis.

Efficiëntie

De teams werden zich bewust van de eigen prestaties en gingen 15% efficiënter werken

Inzicht

Objectieve meetmethode maakt monitoring en optimalisatie mogelijk.

Probleem

De CIO van een internationale financiële onderneming in Nederland met meer dan 2.000 ontwikkelaars op verschillende locaties kon onvoldoende verantwoording afleggen over de ontwikkel werkzaamheden. De teams, bestaande uit 7-10 personen, werkten al 2 jaar Agile / scrum, maar hij had onvoldoende zicht op de resultaten van de teams. Planningen werden niet gehaald en de kosten liepen uit de hand. De CIO wilde meer controle over de kosten en inzicht in de prestaties van de afzonderlijke teams.

Oplossing

Om prestaties van de verschillende teams effectief te kunnen vergelijken heeft Mabs4.0 een methodiek ontwikkeld op basis van een unieke combinatie van functiepunten en storypoints. Door geplande werkzaamheden en uitgevoerde werkzaamheden te meten, is een goed beeld gevormd van de prestaties (kosten, tijd, kwaliteit) van de teams. Tevens is een tool geïmplementeerd, die op basis van de productiviteit per team de capaciteit per sprint aangeeft.

Resultaat

  • De toepassing van deze meetmethode maakt het mogelijk om teams te vergelijken, waardoor integraal verbeteringen worden doorgevoerd;
  • De teams zijn bewust van hun prestaties en zijn 10-15% effectiever en daarmee efficiënter gaan werken;
  • De nieuwe werkwijze draagt bij aan het vergroten van het zelflerend vermogen van de teams;
  • Deze aanpak heeft voor deze klant geleid tot een besparing van meer dan 10 miljoen euro op jaarbasis.

Probleem

De CIO van een internationale financiële onderneming in Nederland met meer dan 2.000 ontwikkelaars op verschillende locaties kon onvoldoende verantwoording afleggen over de ontwikkel werkzaamheden. De teams, bestaande uit 7-10 personen, werkten al 2 jaar Agile / scrum, maar hij had onvoldoende zicht op de resultaten van de teams. Planningen werden niet gehaald en de kosten liepen uit de hand. De CIO wilde meer controle over de kosten en inzicht in de prestaties van de afzonderlijke teams.

Oplossing

Om prestaties van de verschillende teams effectief te kunnen vergelijken heeft Mabs4.0 een methodiek ontwikkeld op basis van een unieke combinatie van functiepunten en storypoints. Door geplande werkzaamheden en uitgevoerde werkzaamheden te meten, is een goed beeld gevormd van de prestaties (kosten, tijd, kwaliteit) van de teams. Tevens is een tool geïmplementeerd, die op basis van de productiviteit per team de capaciteit per sprint aangeeft.

Resultaat

  • De toepassing van deze meetmethode maakt het mogelijk om teams te vergelijken, waardoor integraal verbeteringen worden doorgevoerd;
  • De teams zijn bewust van hun prestaties en zijn 10-15% effectiever en daarmee efficiënter gaan werken;
  • De nieuwe werkwijze draagt bij aan het vergroten van het zelflerend vermogen van de teams;
  • Deze aanpak heeft voor deze klant geleid tot een besparing van meer dan 10 miljoen euro op jaarbasis.