Case: ‘Een oplossing om faalkosten in de bouw te reduceren’

“Bij ieder bouwproject worden standaard faalkosten ingecalculeerd. Wij zagen echter kans om deze kosten structureel te reduceren en zochten een partner om de oplossing te realiseren?”

Projectmanager van een constructiebedrijf

“Bij ieder bouwproject worden standaard faalkosten ingecalculeerd. Wij zagen echter kans om deze kosten structureel te reduceren en zochten een partner om de oplossing te realiseren?”

Projectmanager van een constructiebedrijf

Risicovermindering

Ontwikkeling van applicatie op basis van fixed price, fixed date en fixed quality.

Validatie

Middels het opstellen van een business case werd een positieve ROI bevestigd.

Kostenbesparing

Digitalisering van het informatieoverdracht proces levert een kostenbesparing op van 6% per bouwproject.

Probleem

Een constructiebedrijf in Limburg wilde een oplossing om faalkosten in de bouw te reduceren. Er werd geïdentificeerd dat fouten in veel gevallen ontstonden, doordat (onder)aannemers niet, over de verkeerde of gedateerde werkinstructies beschikten. Hierdoor ontstond het idee om de informatievoorziening van architect (via aannemer en planner) naar onderaannemer te digitaliseren. Het bedrijf beschikte echter niet over de nodige ICT kennis en ervaring om dit idee vorm te geven.

Oplossing

Allereerst is op basis van de ambities een business case opgesteld, inclusief roadmap voor de ontwikkeling van een ICT oplossing. Vervolgens is er een analyse traject uitgevoerd om architectuur, functionaliteiten en ondersteunende processen in kaart te brengen. Daarna is de gewenste applicatie agile/scrum gerealiseerd.

Resultaat

Een webapplicatie waarmee iedereen op de bouwplaats direct toegang heeft tot planning, materiële benodigdheden en actuele taakgerichte werkinstructies;

Hiermee kan een gemiddelde kostenbesparing van 6% per bouwproject worden gerealiseerd.

Probleem

Een constructiebedrijf in Limburg wilde een oplossing om faalkosten in de bouw te reduceren. Er werd geïdentificeerd dat fouten in veel gevallen ontstonden, doordat (onder)aannemers niet, over de verkeerde of gedateerde werkinstructies beschikten. Hierdoor ontstond het idee om de informatievoorziening van architect (via aannemer en planner) naar onderaannemer te digitaliseren. Het bedrijf beschikte echter niet over de nodige ICT kennis en ervaring om dit idee vorm te geven.

Oplossing

Allereerst is op basis van de ambities een business case opgesteld, inclusief roadmap voor de ontwikkeling van een ICT oplossing. Vervolgens is er een analyse traject uitgevoerd om architectuur, functionaliteiten en ondersteunende processen in kaart te brengen. Daarna is de gewenste applicatie agile/scrum gerealiseerd.

Resultaat

Een webapplicatie waarmee iedereen op de bouwplaats direct toegang heeft tot planning, materiële benodigdheden en actuele taakgerichte werkinstructies;

Hiermee kan een gemiddelde kostenbesparing van 6% per bouwproject worden gerealiseerd.