Case: ‘Besparing van 10 miljoen euro op jaarbasis’

“We werkten al 2 jaar agile/scrum, maar met 2.000 ontwikkelaars op verschillende locaties is voldoende inzicht een uitdaging. “

CIO van een internationale financiële onderneming

“We werkten al 2 jaar agile/scrum, maar met 2.000 ontwikkelaars op verschillende locaties is voldoende inzicht een uitdaging. “

CIO van een internationale financiële onderneming

Kostenbesparing

Nieuwe werkwijze leidde tot een besparing van meer dan 10 miljoen euro op jaarbasis.

Efficiëntie

De teams werden zich bewust van de eigen prestaties en gingen 15% efficiënter werken

Inzicht

Objectieve meetmethode maakt monitoring en optimalisatie mogelijk.

Probleem

De CIO van een internationale financiële onderneming in Nederland met meer dan 2.000 ontwikkelaars op verschillende locaties kon onvoldoende verantwoording afleggen over de ontwikkel werkzaamheden. De teams, bestaande uit 7-10 personen, werkten al 2 jaar Agile / scrum, maar hij had onvoldoende zicht op de resultaten van de teams. Planningen werden niet gehaald en de kosten liepen uit de hand. De CIO wilde meer controle over de kosten en inzicht in de prestaties van de afzonderlijke teams.

Oplossing

Om prestaties van de verschillende teams effectief te kunnen vergelijken heeft Mabs4.0 een methodiek ontwikkeld op basis van een unieke combinatie van functiepunten en storypoints. Door geplande werkzaamheden en uitgevoerde werkzaamheden te meten, is een goed beeld gevormd van de prestaties (kosten, tijd, kwaliteit) van de teams. Tevens is een tool geïmplementeerd, die op basis van de productiviteit per team de capaciteit per sprint aangeeft.

Resultaat

  • De toepassing van deze meetmethode maakt het mogelijk om teams te vergelijken, waardoor integraal verbeteringen worden doorgevoerd;
  • De teams zijn bewust van hun prestaties en zijn 10-15% effectiever en daarmee efficiënter gaan werken;
  • De nieuwe werkwijze draagt bij aan het vergroten van het zelflerend vermogen van de teams;
  • Deze aanpak heeft voor deze klant geleid tot een besparing van meer dan 10 miljoen euro op jaarbasis.

Probleem

De CIO van een internationale financiële onderneming in Nederland met meer dan 2.000 ontwikkelaars op verschillende locaties kon onvoldoende verantwoording afleggen over de ontwikkel werkzaamheden. De teams, bestaande uit 7-10 personen, werkten al 2 jaar Agile / scrum, maar hij had onvoldoende zicht op de resultaten van de teams. Planningen werden niet gehaald en de kosten liepen uit de hand. De CIO wilde meer controle over de kosten en inzicht in de prestaties van de afzonderlijke teams.

Oplossing

Om prestaties van de verschillende teams effectief te kunnen vergelijken heeft Mabs4.0 een methodiek ontwikkeld op basis van een unieke combinatie van functiepunten en storypoints. Door geplande werkzaamheden en uitgevoerde werkzaamheden te meten, is een goed beeld gevormd van de prestaties (kosten, tijd, kwaliteit) van de teams. Tevens is een tool geïmplementeerd, die op basis van de productiviteit per team de capaciteit per sprint aangeeft.

Resultaat

  • De toepassing van deze meetmethode maakt het mogelijk om teams te vergelijken, waardoor integraal verbeteringen worden doorgevoerd;
  • De teams zijn bewust van hun prestaties en zijn 10-15% effectiever en daarmee efficiënter gaan werken;
  • De nieuwe werkwijze draagt bij aan het vergroten van het zelflerend vermogen van de teams;
  • Deze aanpak heeft voor deze klant geleid tot een besparing van meer dan 10 miljoen euro op jaarbasis.