Case: ‘Inzicht in de prestaties van de ontwikkelstraat’

“Kosten op het gebied van ICT lopen hoog op en ik kan er nauwelijks controle op uitoefenen. Hoe krijg ik meer inzicht in de prestaties van mijn ontwikkelstraat en kan ik kosten beheersbaar maken?”

CEO van een grote telecom onderneming

“Kosten op het gebied van ICT lopen hoog op en ik kan er nauwelijks controle op uitoefenen. Hoe krijg ik meer inzicht in de prestaties van mijn ontwikkelstraat en kan ik kosten beheersbaar maken?”

CEO van een grote telecom onderneming

Meetbaarheid

Objectieve meetmethode op basis van functiepunten maakt het mogelijk om prestaties te vergelijken & waarderen.

Inzicht

Ontwikkelkosten kunnen in kaart worden gebracht, waardoor prioriteren mogelijk wordt.

Kosten

In het eerste jaar werd een besparing van 1,25 miljoen euro gerealiseerd.

Probleem

De CEO van een grote telecom onderneming in Nederland had onvoldoende inzicht in de prestaties van zijn ontwikkelstraat. De ontwikkelstraat hanteerde een hybride ontwikkelproces, met analyse en ontwerp in Nederland op basis van een waterval principe en realisatie en testen op basis van agile / scrum in India. Kosten waren onbeheersbaar, doordat planning en de productiviteit van de ICT-leverancier onvoldoende transparant en kwantificeerbaar waren. Daarnaast werden testen willekeurig uitgevoerd. Hierdoor werd er onnodig vaak getest en droegen deze tests niet optimaal bij aan de kwaliteit. De CEO wilde meer controle over de kosten en inzicht in de prestaties en van zijn ontwikkelstraat.

Aanpak

Om de omvang van werkzaamheden, de geleverde kwaliteit en de productiviteit (inclusief bijbehorende kosten) inzichtelijk te maken, heeft Mabs4.0 een objectieve meetmethode op basis van functiepunten (volgens ISO-standaard) ontwikkeld. Om de kwaliteitstandaard te verbeteren, werd risk-based testing (RBT) op basis van functiepunten geïntroduceerd.  Om de beheersbaarheid van kosten te verbeteren, werden contracten stapsgewijs omgevormd van time-and-material naar een vaste prijs per functiepunt. Om het ontwikkelproces te verbeteren zijn achtereenvolgens de huidige en toekomstige manier van werken in kaart gebracht. Vervolgens is een implementatieplan opgesteld voor de nieuwe werkwijze.

Resultaat

  • De toepassing van deze meetmethode geeft inzicht in de kosten per ontwikkelproject, waardoor de organisatie kan prioriteren op basis van kosten;
  • De nieuwe werkwijze maakt het mogelijk om middels een dashboard met management informatie inzicht te geven in de prestaties van de ontwikkelstraat;
  • Door de inzet van RBT is de kwaliteit van de opgeleverde programmatuur met enkele procenten verbeterd;
  • De nieuwe werkwijze heeft in het eerste jaar een besparing van 1,25 miljoen euro opgeleverd.

Probleem

De CEO van een grote telecom onderneming in Nederland had onvoldoende inzicht in de prestaties van zijn ontwikkelstraat. De ontwikkelstraat hanteerde een hybride ontwikkelproces, met analyse en ontwerp in Nederland op basis van een waterval principe en realisatie en testen op basis van agile / scrum in India. Kosten waren onbeheersbaar, doordat planning en de productiviteit van de ICT-leverancier onvoldoende transparant en kwantificeerbaar waren. Daarnaast werden testen willekeurig uitgevoerd. Hierdoor werd er onnodig vaak getest en droegen deze tests niet optimaal bij aan de kwaliteit. De CEO wilde meer controle over de kosten en inzicht in de prestaties en van zijn ontwikkelstraat.

Aanpak

Om de omvang van werkzaamheden, de geleverde kwaliteit en de productiviteit (inclusief bijbehorende kosten) inzichtelijk te maken, heeft Mabs4.0 een objectieve meetmethode op basis van functiepunten (volgens ISO-standaard) ontwikkeld. Om de kwaliteitstandaard te verbeteren, werd risk-based testing (RBT) op basis van functiepunten geïntroduceerd.  Om de beheersbaarheid van kosten te verbeteren, werden contracten stapsgewijs omgevormd van time-and-material naar een vaste prijs per functiepunt. Om het ontwikkelproces te verbeteren zijn achtereenvolgens de huidige en toekomstige manier van werken in kaart gebracht. Vervolgens is een implementatieplan opgesteld voor de nieuwe werkwijze.

Resultaat

  • De toepassing van deze meetmethode geeft inzicht in de kosten per ontwikkelproject, waardoor de organisatie kan prioriteren op basis van kosten;
  • De nieuwe werkwijze maakt het mogelijk om middels een dashboard met management informatie inzicht te geven in de prestaties van de ontwikkelstraat;
  • Door de inzet van RBT is de kwaliteit van de opgeleverde programmatuur met enkele procenten verbeterd;
  • De nieuwe werkwijze heeft in het eerste jaar een besparing van 1,25 miljoen euro opgeleverd.