Case: ‘Veranderen onder architectuur’

“Onze dienstverlening steunt voor een belangrijk deel op ICT en onze marktpositie is hier sterk mee verweven. Veranderen onder Architectuur brengt ICT kosten onder controle en helpt deze reduceren.”

CIO van een verzekeraar.

“Onze dienstverlening steunt voor een belangrijk deel op ICT en onze marktpositie is hier sterk mee verweven. Veranderen onder Architectuur brengt ICT kosten onder controle en helpt deze reduceren.”

CIO van een verzekeraar.

Inzicht

Via een audit kreeg de CIO meer duidelijkheid over zijn applicatielandschap en een beeld van de toekomstige ontwikkelingen.

Efficiëntie

Rationalisatie van het applicatielandschap maakte het mogelijk om overlappende functies te schrappen en kosten te besparen.

Kennis

Het eigen personeel werd opgeleid op gebied van architectuur om in de toekomst activiteiten te insourcen.

De klant

Een verzekeraar had geen inzicht in het ICT landschap. Hierdoor had hij onvoldoende zicht op kosten en effectiviteit van zijn applicatielandschap. De verzekeraar wilde zich onderscheiden van concurrenten door een snellere time-to-market te realiseren. Hiervoor was meer flexibiliteit nodig. Men beschikte over onvoldoende kennis en ervaring op het gebied van architectuur om dit te realiseren.

Oplossing

Aan de hand van een audit is het bestaande applicatie landschap in kaart gebracht. Vervolgens is op basis van zakelijke doelstellingen en strategie een plan van aanpak opgesteld. Voor de realisatie van dit project zijn op verschillende momenten verschillende architecten nodig. Door architectuur als een dienst aan te bieden, kan voor ieder vraagstuk de juiste kennis en ervaring worden geleverd.

Resultaat

  • Rationalisatie van het applicatielandschap, waardoor overbodige applicaties en overlappende functionaliteiten zijn geschrapt;
  • Architectuur en plan van aanpak voor de efficiënte doorontwikkeling van het applicatie landschap;
  • Ontwikkeling van het eigen personeel middels coaching en training;
  • Besparing middels staffing on demand voor complexe vraagstukken.

De klant

Een verzekeraar had geen inzicht in het ICT landschap. Hierdoor had hij onvoldoende zicht op kosten en effectiviteit van zijn applicatielandschap. De verzekeraar wilde zich onderscheiden van concurrenten door een snellere time-to-market te realiseren. Hiervoor was meer flexibiliteit nodig. Men beschikte over onvoldoende kennis en ervaring op het gebied van architectuur om dit te realiseren.

Oplossing

Aan de hand van een audit is het bestaande applicatie landschap in kaart gebracht. Vervolgens is op basis van zakelijke doelstellingen en strategie een plan van aanpak opgesteld. Voor de realisatie van dit project zijn op verschillende momenten verschillende architecten nodig. Door architectuur als een dienst aan te bieden, kan voor ieder vraagstuk de juiste kennis en ervaring worden geleverd.

Resultaat

  • Rationalisatie van het applicatielandschap, waardoor overbodige applicaties en overlappende functionaliteiten zijn geschrapt;
  • Architectuur en plan van aanpak voor de efficiënte doorontwikkeling van het applicatie landschap;
  • Ontwikkeling van het eigen personeel middels coaching en training;
  • Besparing middels staffing on demand voor complexe vraagstukken.