Case: ‘Het minimaliseren van bedrijfsrisico’s’

“Verandertrajecten hebben een duidelijke kop en staart. Onze organisatie is gericht op continuïteit. We missen de kennis en ervaring om dit soort mega projecten te runnen.”

CFO van een grote telecom operator.

“Verandertrajecten hebben een duidelijke kop en staart. Onze organisatie is gericht op continuïteit. We missen de kennis en ervaring om dit soort mega projecten te runnen.”

CFO van een grote telecom operator.

Risicoreductie

Vaste prijsafspraken op basis van een gezamenlijk akkoord bevonden programma plan.

Zekerheid

Helderheid over de scope en duidelijkheid over de kosten.

Controle

Verantwoordelijkheid bij een partij en dus een aanspreekpunt.

Probleem

De CFO van een grote telecom operator in de grootzakelijke markt staat voor de uitvoering van een mega project, dat raakt aan de kernactiviteiten en het primaire proces van het bedrijf. Er is intern geen ervaring met projecten van deze omvang. Hij wilt bedrijfsrisico’s minimaliseren en zoekt een partner om het project succesvol te leiden.

Oplossing

Er is een programma plan opgesteld, inclusief planning, projectorganisatie, bemensing, budgettering, risicomanagement, communicatie. Vervolgens is de projectverantwoordelijkheid verlegd naar één partner (Mabs4.0) en waar mogelijk zijn vaste prijzen afgesproken. Er wordt samen met het bedrijf afgestemd hoeveel van welke discipline door Mabs4.0 in het project wordt ingebracht om tijdige oplevering te kunnen garanderen. Daarnaast wordt ondersteund bij het contracteren van aanvullende toeleveranciers en wordt aansturing en bewaking van hun voortgang verzorgd in het kader van besproken garanties.

Resultaat

  • Risico’s worden gereduceerd op basis van ervaring en middels vaste prijsafspraken.
  • Verantwoordelijkheid bij een partij en dus een aanspreekpunt.
  • Helderheid over de scope en duidelijkheid over kosten.

Probleem

De CFO van een grote telecom operator in de grootzakelijke markt staat voor de uitvoering van een mega project, dat raakt aan de kernactiviteiten en het primaire proces van het bedrijf. Er is intern geen ervaring met projecten van deze omvang. Hij wilt bedrijfsrisico’s minimaliseren en zoekt een partner om het project succesvol te leiden.

Oplossing

Er is een programma plan opgesteld, inclusief planning, projectorganisatie, bemensing, budgettering, risicomanagement, communicatie. Vervolgens is de projectverantwoordelijkheid verlegd naar één partner (Mabs4.0) en waar mogelijk zijn vaste prijzen afgesproken. Er wordt samen met het bedrijf afgestemd hoeveel van welke discipline door Mabs4.0 in het project wordt ingebracht om tijdige oplevering te kunnen garanderen. Daarnaast wordt ondersteund bij het contracteren van aanvullende toeleveranciers en wordt aansturing en bewaking van hun voortgang verzorgd in het kader van besproken garanties.

Resultaat

  • Risico’s worden gereduceerd op basis van ervaring en middels vaste prijsafspraken.
  • Verantwoordelijkheid bij een partij en dus een aanspreekpunt.
  • Helderheid over de scope en duidelijkheid over kosten.