Ieder bedrijf wordt een IT-bedrijf

Nokia, Kodak, V&D en nog tal van organisaties waren niet in staat het roer tijdig om te gooien. We weten inmiddels hoe het hen verging. Wanneer klantgerichtheid, snelheid en flexibiliteit de vraag is, dan is Agile het antwoord. Het gedachtengoed van Agile komt uit de softwareontwikkeling en bestaat al bijna 20 jaar. Door het succes van deze werkwijze wordt het steeds breder toegepast.

Strategische wendbaarheid als kritische succesfactor

Bedrijven moeten steeds sneller inzicht hebben in welke externe ontwikkelingen van belang zijn, wat er speelt in markten en wat de veranderende wensen en behoeften van klanten zijn. Ook moeten ze hun strategie en businessmodel daar steeds sneller op kunnen aanpassen. Het gaat hier dus om het toepassen van agile-principes op strategisch niveau en organisatie breed. Oftewel Agile ondernemen.

De 3 pijlers van Agile ondernemen

  1. Strategie: Een continu en flexibel strategisch proces
  2. Proces: Multidisciplinaire project teams
  3. Systemen: Business model enablement

Strategie: Een continu en flexibel strategisch proces

Als de omstandigheden sneller veranderen, moeten organisaties sneller mee veranderen. Zo eenvoudig is het. Dit betekent dat bedrijven de omgeving waarin zij opereren voortdurend moeten monitoren en hun positie daarin revalueren.

Marktonderzoek is daarbij belangrijk, maar een traag en vaak duur middel. Organisaties vertrouwen steeds vaker op nauwere samenwerking met klanten, leveranciers, kennisinstituten en onderwijsinstellingen om sneller aan waardevolle inzichten te komen. Daarnaast worden bedrijven steeds vaardiger in het verkrijgen van inzicht uit data die zij al dan niet zelf verzamelen.

Vervolgens is het zaak om visie en strategie continu tegen de nieuw verkregen inzichten te toetsen en waar nodig bij te sturen. Strategie en projecten worden uitgevoerd via experimenteren, leren, optimaliseren (of stoppen) en accelereren. Denken en doen gaan daarbij hand in hand.

Proces: Multidisciplinaire project teams

Om tot een optimaal resultaat te komen moeten teams dus in staat zijn om vanuit een holistische benadering snel oplossingen te kunnen bedenken, ontwerpen en implementeren. Daarbij vervagen de kaders van traditionele afdelingen.

Strategische wendbaarheid betekent het einde van de hiërarchische, bureaucratische en top-down gestuurde organisaties. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden worden zo laag mogelijk in de organisatie belegd en gedelegeerd naar kleine resultaatgerichte eenheden en zelforganiserende teams. Ondernemerschap is aanwezig tot op de werkvloer, om snel te kunnen beslissen en te handelen als de situatie daar om vraagt.

Dat vraagt ook om nauwe samenwerking, het vrijelijk delen van informatie, een cultuur van (gecalculeerde) risico’s durven nemen en fouten mogen maken en het creëren van een lerende organisatie. Flexibel betekent ook dat medewerkers en teams mobiel zijn en snel toegewezen kunnen worden aan andere business units, afdelingen en taken als de strategische prioriteiten van het bedrijf wijzigen. De organisatie kan gebruik maken van ‘flexibele schillen’ waardoor kennis en capaciteit  a la minuut afgestemd kunnen worden op de vraag uit de markt.

 

Systemen: Business model enablement

Digitale technologieën zoals internet, mobiel, sociale media en collaboration worden niet alleen ingezet voor nieuwe producten en diensten, maar ook om de bedrijfsvoering opnieuw in te richten, nieuwe businessmodellen te ontwikkelen of waardeketen te optimaliseren. Inflexibele ICT-systemen kunnen echter grote obstakels zijn voor het snel kunnen doorvoeren van veranderingen of benutten van marktkansen.

Organisaties hebben baat bij een goede ICT architectuur om ontwikkelkosten laag te houden en toekomstbestendige bedrijfsapplicaties te implementeren. Wie zijn ICT landschap op orde heeft is in staat om sneller en efficiënter te leveren. De mogelijkheid om informatie vrijelijk binnen de organisatie te delen stelt medewerkers in staat om nauwer samen te werken. Real-time inzichten uit data helpen het besluitvormingsproces te optimaliseren en door gestandaardiseerde processen te automatiseren kunnen medewerkers zich actiever richten op het verhogen van de toegevoegde waarde.

Op die manier vormt ICT de basis voor een succesvolle bedrijfsvoering, waarin medewerkers optimaal kunnen renderen.

 

Strategische wendbaarheid binnen jouw organisatie

Door je bedrijf op onderstaande kenmerken te beoordelen kun je snel een globaal beeld krijgen van de strategische wendbaarheid van jouw organisatie. Des te meer kenmerken van toepassing zijn, des te beter ben je voorbereid op de toekomst.

  1. Meervoudige waardecreatie in plaats van winstmaximalisatie.
  2. Extreem markt- en klantgericht.
  3. Gericht op de lange én korte termijn: visie én actie.