Case: ‘Toekomstvast ERP-systeem als basis voor efficiënte & klantgerichte processen’

“Als klantgerichte organisatie zijn data en inzichten onmisbaar, zeker als specialist in de meettechniek! Daarom zochten wij een partner die ons kon begeleiden op het gebied van ERP-selectie”

CEO van een adviesbureau in de meettechniek

Optimalisatie

Op basis van de proces analyse zijn middels automatisering efficiëntieslagen gemaakt.

Conformiteit

Het nieuwe ERP-systeem voldoet aan alle eisen, met uitbreidingsmogelijkheden voor de toekomst.

Investering

De implementatie van het ERP-systeem werd op tijd en binnen budget gerealiseerd.

Probleem

De CEO van een adviesbureau in de meettechniek constateerde dat het gebruikte ERP-systeem met de huidige licenties niet meer voldeed aan de veranderende eisen. Zo kon er bijvoorbeeld geen koppeling worden gemaakt met de webshop, waardoor data dubbel moest worden ingevoerd (wat weer leidde tot onnodig hoge kosten). De CEO zocht een partij die hem kon begeleiden in het selecteren en implementeren van het juiste ERP-systeem.

Oplossing

Het vertrekpunt was een IST-SOLL analyse waarin de doelstellingen zijn bepaald. Vervolgens zijn de organisatie, processen en klanten in kaart gebracht. Daarbij is met name gekeken naar klantenservice, logistiek, financiële administratie & inkoop. Ook is het volledige applicatielandschap geanalyseerd om ontbrekende, overlappende of overbodige functies te identificeren. Met de gedefinieerde set eisen is het selectieproces in gang gezet. In totaal zijn 7 partijen gevraagd om een offerte uit te brengen, waarvan er 5 reageerden. Deze 5 partijen zijn uitgenodigd om de offertes toe te lichten en een demonstratie te geven. Op basis daarvan zijn 2 partijen uitgenodigd voor een 2e gesprek, waarna een adviesrapport bij de directie is ingediend. Vervolgens is de organisatie begeleidt bij de implementatie van het gekozen systeem. De uiteindelijke keuze is gevallen op een pakket van leverancier Odoo en voor de implementatie is een samenwerking met ERP Open aangegaan.

Resultaat

  • Een nieuw ERP-systeem dat voldoet aan alle eisen;
  • Aanscherping van processen middels automatisering o.b.v. de proces analyse;
  • Succesvolle implementatie van het nieuwe systeem, op tijd en binnen budget.

Het nieuwe ERP-systeem stelt ons in staat om processen efficiënter in te richten en tegelijkertijd waarde toe te voegen voor onze klanten. CEO van een adviesbureau in de meettechniek.