Succes is niet voor lafaards

“Success is not for cowards!”

An update from the front. My last blog discussed “The Innovators Dilemma”. I have already announced my next blog. Unfortunately you still have to wait, but mid March I hope to surprise you again! Nevertheless, I want you to remember what is happening lately, and what concerns me.

After I struggled with “The Innovator’s Dilemma” in the middle of 2015, I started a completely new initiative. In this context, currently I am very busy to build the contours of my new organization of affiliated companies. The new consultancy boutique Mabs 4.0 is the heart of this organization, the Heksenberg-group. With 10 top colleagues, each with his/her own personal mastery, we have a flying start, and we are again on “war strength”. This size of Mabs 4.0 will remain the same for now, mainly focussing on the execution of fixed-price projects. I can pre-finance these projects with the support of “the Heksenberg-Group”. If needed, also giving hard guarantees. For the staffing of our projects with complete teams we make maximum use of “Staffing-on-Demand”.

In the meantime, I have also invested in a number of start-ups. These start-ups have allready proven their viability. Within our group we now have some very nimble and decisive strong service and customer oriented “autonomous, top-connected and well-networked affiliated companies” which reinforce each other through co-creation. The consultancy experience and power of Mabs 4.0 acts as lubricating oil between all these companies.
Currently, Mabs4.0 is working for 12 customers/companies and is engaged in the execution of more than 30 (fixed price) projects. These projects relate to: strategy & boardroom consultancy (acquisitions), business strategy & information planning (business growth, continuity & transition), online marketing strategy (“the digital company”), big data (data visualization) and delivery-in-control (productivity & quality audits). With such assignments in our portfolio, the Mabs4.0 costs for 2016 are more then covered.

In 2016 we will generate a turnover of 5 to 6 ME with the Heksenberg-group. Our goal for 2020 is to realize a turnover between 25 and 35 ME! The best way to achieve such ambitious goals is to act like you have already realized these goals!We are ready for the future. With vision, creativity, courage and perseverance we have wrested “The Innovator’s Dilemma”.

All this under my motto:
“success is not for cowards!”


Een senior boetiek

Een senior in de boetiek

“Senioriteit is altijd goed” zei een vriend tegen me toen we enige tijd geleden over het werk spraken en ik denk dat hij gelijk heeft. We leven in een fantastische tijd, de economie krabbelt uit het dal, het lukt gelukkig steeds meer mensen om een baan te vinden. In de wereld van big data, internet of things, social media, kunstmatige intelligentie, alles en iedereen online, 24 uurs economie, zijn er heel veel ondernemers die keihard werken om van hun bedrijf een succes te maken. We zien startende ondernemers die hun creatieve en innovatieve ideeën proberen om te zetten in een succesvol bedrijfje. Ondernemers met veelal “jeugdig” enthousiasme, die zich met maximale energie en alle middelen inzetten om hun plannen in werkelijkheid om te zetten. We zien ook mooie MKB-bedrijven, vaak al decennia oud, die zich hebben bewezen in hun markt. De generaties die het bedrijf gestart zijn en groot gemaakt hebben dragen hun bedrijf over aan een opvolger, vaak binnen familieverband.

Hoewel de startups en de gevestigde MKB-bedrijven in een eerste oogopslag maar weinig gemeen hebben, zien we in beide werelden een groep van jongere mensen, ondernemers die keigoed zijn in hun vakgebied, ze hebben ondernemersbloed, verstand van hun business, markt, klanten. Maar ze zijn ook op zoek naar antwoorden voor de strategische keuzes die gemaakt moeten worden, op zoek naar hulp bij problemen die ze moeten oplossen. Hoe leuk is het dan om deze mensen, ondernemers, te kunnen helpen. Met advies en met concrete oplossingen. Hierbij komt de senioriteit om de hoek. Deze niet meer zo jonge specialisten, meestal met met grijze haren (of inmiddels kaal), hebben veel levenservaring, veel ervaring in projecten en ondernemingen van allerlei omvang, in alle mogelijke branches en markten. Ze hebben in hun loopbaan de meeste problemen al een keer gezien en mee helpen oplossen. Ze zijn in staat hun schat aan kennis en ervaring in te zetten voor het ondersteunen van de ondernemers bij het verder ontwikkelen van hun bedrijf.

De samenwerking gaat niet vanzelf, ook hier gaat het immers om mensenwerk, er moet zoals dat genoemd wordt “een klik” zijn”. Respect voor ieders kennis en kunde, open staan voor de, vaak afwijkende, ideeën en mening van de ander. Vertrouwen in het nieuwe, tijdelijke, lid van de crew. Samen gaan voor het gemeenschappelijke doel: het succes van de onderneming!

In onze consultancy boetiek hebben we een mooi palet van startups en middelgrote MKB’s die we met raad en daad bij mogen staan. Iedere dag kan ik als senior mijn kennis en ervaring inzetten om deze ondernemers te helpen met creatieve oplossingen op het raakvlak van business en ICT zodat zij vooral bezig kunnen zijn met ondernemen, daar zijn zij immers goed in.

“In wat voor een mooie tijd leven we toch!”
Theo van Dort


Succes is niet voor lafaards

“Succes is niet voor lafaards!”

Een update vanaf het front. Mijn laatste blog ging over “The Innovators Dilemma”. Ik heb toen reeds mijn volgende blog aangekondigd. Helaas moeten jullie hier nog even op wachten, maar midden februari hoop ik jullie opnieuw te verrassen! Toch wil ik jullie niet onthouden wat er de laatste tijd speelt en wat mij bezighoudt.

Na met “The Innovator’s Dilemma” te hebben geworsteld ben ik een volledig nieuw initiatief gestart. In dit kader ben ik nu erg druk bezig om de contouren van mijn nieuwe bedrijven conglomeraat te bouwen en in te vullen. De nieuwe consultancy boetiek Mabs4.0 vormt het hart van dit conglomeraat, de Heksenberg-Groep. Met mijn 10 top-collega’s, ieder met zijn eigen persoonlijk meesterschap, kennen we een vliegende start en zijn we weer op “oorlogssterkte”. Bij deze omvang van Mabs4.0 houden we het voorlopig. We focussen vooral op de uitvoering van vaste-prijs projecten. Deze projecten kan ik vanuit de Heksenberg-Groep prima voorfinancieren en er, waar nodig, ook garanties voor afgeven. Voor de bemensing van onze projecten maken we maximaal gebruik van “Staffing-on-Demand”.

Ook heb ik ondertussen vanuit de Heksenberg-groep in een aantal start-ups, die hun levensvatbaarheid al hebben bewezen, geïnvesteerd. Binnen de Heksenberg-groep beschikken we nu over een aantal zeer wendbare en slagvaardige sterk dienst en klant georiënteerde “autonomous, well-connected and well-networked afilliated companies” die elkaar maximaal versterken middels co-creatie. De consultancy expertise van Mabs4.0 fungeert hierbij als smeerolie tussen al deze bedrijven.
Momenteel werkt Mabs4.0 voor 12 klanten cq bedrijven en is betrokken bij de uitvoering van meer dan 30 (fixed price) projecten. Deze projecten zijn gerelateerd aan: strategy & boardroom consultancy (acquisitions), business strategy & information planning (business growth, continuity & transition) online marketing strategy (“the digital company”), big data (data visualization) and delivery-in-control (productivity & quality audits). Met deze opdrachten portefeuille zijn de Mabs4.0 kosten voor 2016 al meer dan gedekt!

We gaan in 2016 met de Heksenberg-Groep een omzet maken van 5 tot 6 ME. Ons doel is om in 2020 een omzet te realiseren tussen de 25 en 35 ME! De beste manier om deze ambitieuze doelen te realiseren is te acteren alsof je deze al gerealiseerd hebt!
We zijn er weer helemaal klaar voor, we hebben ons met visie, creativiteit, durf en doorzettingsvermogen aan “The Innovator’s Dilemma” ontworsteld. Dit alles onder mijn levensmotto: “Succes is niet voor lafaards!”


Business change

De meest belangrijke veranderingen van de afgelopen 5 jaar, volgens Goldman Sachs

Aan het einde van 2015 stelden de bankiers van Goldman Sachs een lijstje op met de belangrijkste dingen die de afgelopen vijf jaar drastisch zijn veranderd.In vijf jaar tijd kan een hoop gebeuren. De olieprijs daalde bijvoorbeeld 60% en Apple speelde het klaar om het grootste bedrijf ter wereld te worden, mede door de toenemende digitalisering. Sinds 2010 heeft zo’n beetje iedereen een smartphone.

Lees Meer: http://www.quotenet.nl/Nieuws/De-meest-belangrijke-veranderingen-van-de-afgelopen-5-jaar-volgens-Goldman-Sachs-171152

Startup tips

40 Things Every Startup Should Do to Scale Up

Een mooie checklist om je eigen voortgang te toetsen en nieuwe ideeën op te doen.
Lees Meer: http://www.iamwire.com/2015/12/slides-40-startup-scaling-up/127742


Business, leiderschap

Test: bent u een baas of een leider?

Bazen en leiders zijn twee verschillende begrippen. Als baas kunt u bijvoorbeeld een echte leider zijn, maar in de praktijk is dit niet altijd het geval. Een baas is immers een titel, terwijl een leider een rol vervult die het baas-zijn overstijgt.
Lees Meer: http://www.quotenet.nl/Nieuws/Test-bent-u-een-baas-of-een-leider-161834

Waarom Amerika misschien toch niet zo geweldig is

Waarom Amerika misschien toch niet zo geweldig is

De Verenigde Staten groeien uit de crisis, terwijl Europa blijft kwakkelen. De perceptie dat het aan de andere kant van de Atlantische Oceaan altijd beter gaat, schreeuwt echter om nuancering volgens Jeremy Grantham. Zeven grafieken die een ander verhaal vertellen.
Lees Meer: http://www.z24.nl/economie/waarom-amerika-misschien-toch-niet-zo-geweldig-is-604185

8 grafieken die 2015 markeerden

Een jaar van extremen: politiek werd 2015 getekend door terroristische dreigingen, maar voor de economie was de boodschap een stuk positiever. Wel waren er diverse uitschieters, zowel positief als negatief: van de olieprijs en de hypotheekrente tot de Chinese beurs. Een overzicht in 8 grafieken.

Lees Meer: http://www.z24.nl/economie/8-grafieken-die-2015-markeerden-607877


Marketing your lean startup

Practical marketing advice and actionable tips for early-stage startups.

Lees Meer: http://www.slideshare.net/bsamii/7-tips-for-marketing-your-lean-startup


De nieuwe economie

De nieuwe economie

Wat een verhaal! Het beschrijft de nieuwe economie, met concrete voorbeelden en cijfers.
Lees Meer: http://fortune.com/2015/10/22/the-21st-century-corporation-new-business-models/